Τεχνικό Γραφείο

Παναγιώτης Ζώβας - Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

 

Το Τεχνικό Γραφείο ιδρύθηκε το 2011 στο Πλωμάρι Λέσβου, από τον Παναγιώτη Ζώβα,  Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό απόφοιτο του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Το 2012 έγινε μεταφορά του γραφείου στην πόλη της Μυτιλήνης.

Δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους τομείς του σχεδιασμού, σύνταξης των μελετών και επίβλεψης των έργων, με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας  καινοτόμες λύσεις, και εφαρμόζοντας τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς - προδιαγραφές.